Ayla Barın Bener
Ayla Barın Bener

Farklılıklar ve uyumsuzluklara rağmen muhteşem bir denge ve uyumu içinde barındıran evren en ilgi çekici bulduğum alan. Tuvalime yansıyan soyut kurgular aslında bu muhteşem evrenin bir benzeri. Gözükmeyen gerçekliğin, ele gelmeyen varlığın arayışı beni fizik ötesi kurallara ve soyut düşünmeye itti. Evreni biçiminden arındırarak formsuz varlıklarla tuvalde yapılan bu kurgular aslında öze yolculuktan başka bir şey değil. Benim için makrokozmos ve mikrokozmosta olan biten her şeyin zihnimde yarattığı etki bütün hayatın yansıması gibi.  Kozmostaki tüm birikimin iniş çıkışı, benzerlik ve ayrılıklar yani olan biten her şeyin yansıdığı yer ise tuvalim…

Hayatına tasarım kat
Daha fazlasını keşfet!