Yet Design Studio

Form of design that people haven't met Yet.

2019 yılında İstanbul’da kurulan Yet Design Studio, iç mimarlık ve ürün tasarımı alanlarında hizmet veren bir tasarım stüdyosudur.
Minimalizm yaklaşımını günümüz modern eğilim ve yenilikleriyle harmanlayarak insan odaklı, yenilikçi ve işlevsel tasarımlar yapar.
Kabul edilebilirliğe odaklanmadığından, fikirleri ve çözümleri genel kabul görmüş normların ötesine geçer, üzerinde çalıştığı her şeyde maksimum kusursuzluğu elde etmeyi amaçlar. Bu doğrultuda kişisel tutku ve tasarım disiplinini birleştirerek yalnızca iyi görünen değil, aynı zamanda iyi hissettiren mekânlar ve ürünler tasarlamayı hedefler.