Me Studio

Me Studio çok yönlü disiplinlerarası bir yaratıcı stüdyodur. Sanatçı/tasarımcı Merve Erman tarafından kurulmuştur.
 
Çalışmalarında ürünler ve kullanıcılar arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Kabul edilebilir tipolojiler ile kavramsal nesneler arasındaki sınırları bulanıklaştırmaya heveslidir. Sıra dışı ve fonksiyonel günlük nesneler ve mobilyalar yaratmak için çağdaş bir yaklaşıma sahiptir.