Koan Ceramics

Burcu Yürek Uğur, KOAN markasıyla tüm duyumlarımızı kapsayan bir yaklaşımla üretimlerini yapmakta; işlevselliğin yanı sıra yaptığı çalışmaların kişide bir his uyandırmasını önemsemektedir. Marka adını; yaşantımızı, tek kaynağımız zihinmiş gibi sürdürme alışkanlığına karşın sezgileri ve bedenin bilgeliğini önemseyen bir pratikten almıştır. Çamurun birbirinden farklı formlara evrildiği üretim sürecine bu yaklaşım kaynaklık etmektedir.

Medeniyetimizi anlamamıza aracılık eden kültürel öğeleri yorumlayarak yaptığı çalışmalar farklı bir odak noktasıdır. Simgesel biçimde dışa vurulan ifadeleri, kültürel değer ve aktarılan bilgi olarak ele almaya çalışmaktadır. 2019 yılında Anadolu Kültürünün kadına atfettiği değeri sembolize eden “Eli Belinde” motifini yorumlayarak yaptığı çanak, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile düzenlenen yarışmada dekorasyon kategorisinde birinciliğe layık görülmüştür ve Anadolu Kültürü’nü sembolize eden farklı işleriyle müze mağazalarda yer almaktadır. 

Sofra ve dekorasyon kategorilerinde yaptığı üretimler; restaurant projeleri, kültürel temsili olan projeler, konsept bazlı marka işbirlikleri ve çeşitli mağazaları kapsamaktadır.