Added to the Shopping Basket
Aramıza Hoşgeldin!
Welcome Abroad!
Bültene başarıyla üye oldun.
Teşekkürler!
Thank you for subscribing to
our newsletter.
CHOOSE YOUR REGION WE SHIP WORLDWIDE!
Please choose your shipping destination:
GO

SIGN IN

E-mail
Password

REGISTER

Name
Last Name
E-mail
Password
Confirm Password

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

ARTİDEA PAZARLAMA DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (hipicon) olarak, aktarılan kişisel verilerin
korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Hipicon, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine
getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil
uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Hipicon, işbu Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler
çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 
1. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette
Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili
hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ise, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği
ile ilgili birtakım yaptırımlar öngörmüştür.
Hipicon olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği çerçevesinde siz müşterilerimizle kuracağımız sözleşmelerden doğan
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin
ve müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.
 
2. Hipicon kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
www.hipicon.com web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin
verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Hipicon tarafından
işlenmektedir.
Hipicon’a ait olan www.hipicon.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez;
kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu
cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.
www.hipicon.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü
çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen
amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak,
işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.
www.hipicon.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf
kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.
www.hipicon.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak,
web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek, geliştirmek ve/veya
tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki
kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.
www.hipicon.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya
farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü
taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
www.hipicon.com web sitesinde ve/veya mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı
çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı
çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında
verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya
www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem
oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum
çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz
fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz
sınırlı olabilir.
 
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı
Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız, site
ve uygulamalar üzerinden bir ürün satın almanız ya da satın aldığınız ürünü iptal etmeniz gibi
durumlarda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyad, e-posta adresi, telefon
numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı
kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, sitenin ve mobil uygulamasının
ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret
edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen
toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak
amacıyla toplanır ve kullanılır.
Hipicon.com sitesinde ve mobil uygulamasında toplanan kişisel bilgiler, sipariş süreçlerini
yürütmek, tamamlamak, müşterilerimizle ilgili iletişimi ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
kampanyalardan haberdar etmek ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin
sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.
Hipicon.com bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak,
siteyi, mobil uygulamasını ve diğer ilgili Hipicon ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve
aynı bilgileri tekrar tekrar girme gereğini ortadan kaldırarak sitenin kullanımını daha kolay
hale getirmek veya siteyi özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek için kişisel
bilgileri kullanabilir.
Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya
hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer Hipicon ürünleri ve
hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz.
Araştırma amacıyla, site ve mobil uygulaması ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik
bilgilerle birleştiririz ve bu bilgileri daha yararlı içerik sağlamak üzere toplu bir şekilde
kullanabiliriz. Hipicon.com sitesinde ve mobil uygulamasında kişiselleştirilmiş içerik sağlamak
için, site ziyaret verilerini kişisel bilgilerinizle birleştirebiliriz.
Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde
Hipicon.com sitesi ve mobil uygulaması, tıklattığınız e-postaları izlemek için özelleştirilmiş
bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Size daha uygun e-postalar veya satış
bilgileri gönderebilmek için bu bilgileri kişisel bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz. Her e-posta, bu
tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir.
Kişisel Verilerin Silinmesi
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer
gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili
kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
Gizlilik ve Veri Güvenliği
Kişisel veriler gizlidir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir.
Hipicon.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline
geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik
ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması,
üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi
sağlanmaktadır. Çevrimiçi sipariş bilgilerinizin güvenliğini korumak için 128-bit Secure Socket
Layer (SSL) teknolojisini kullanıyoruz.
Çerezler Nasıl Kullanılır?
Sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde, site trafiğini analiz etmek, site parametrelerini kaydetmek
veya reklam amaçlı olmak üzere sürücünüzde otomatik çerezler belirlenecektir. Web tarayıcı
ayarlarınızdan çerez alımlarıyla ilgili değişiklik yapabilir ya da tamamen durdurabilirsiniz.
Çerezleri kapatırsanız, vereceğimiz servis deneyimini tam olarak alamayabilirsiniz.
 
4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini
isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
 
5. Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.
 
6. Hipicon’a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@hipicon.com e-posta
adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Adres : Eğitim Mah. Uğurelli Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 Bina No: 10 Kapı No: 1A
Kadıköy / İstanbul
Telefon Numarası : +90 216 380 08 28

Designer Form Participation

If you want to join our designers please fill out the form below.

Name
Last Name
E-Mail
Phone
Category
Website
Country
City
Town
City
City

   Required Areas